Loading...
ראשי| מדיניות החזרים

מדיניות החזרים

 

לאחר מסירת החבילה ההחזרה שלך, היא תיפתח ותכולתה תיבדק. לאחר בדיקה, יתבצע החזר כספי עבור הפריט שנרכש, באמצעות שיטת התשלום המקורית שלך. שימו לב: אלא אם כן ההחזר שלך הוא תוצאה של שגיאת טיפול, לא נחזיר את דמי המשלוח המקוריים.

אם שילמת באמצעות כרטיס אשראי, החזרים כספיים יישלחו לבנק המנפיק את הכרטיס לאחר שנקבל את הפריט המוחזר, או את בקשת הביטול שלך. אנא צור קשר עם הבנק המנפיק את הכרטיס בשאלות לגבי מתי הזיכוי יירשם לחשבונך.

אם נרכש באמצעות אמצעי תשלום אחרים, כגון PayPal או Amazon Pay, יונפק זיכוי לחשבונך. זמינות הכספים המוחזרים תלויה במדיניות של נותן התשלום.